Våra materialleverantörer

Golvkedjans materialleverantörer

Golvkedjan är Sveriges största inköpare av golv- och plattsättningsmaterial med årliga inköp på nära en miljard. Men vi skriver inte avtal med alla leverantörer. Vi har valt att begränsa samarbetet till de som vi anser är bäst och viktigast. Det gör att samarbetet blir nära och gynnsamt för båda parter. Nyckelordet är samarbete. Våra leverantörer ska göra oss bättre, och vi ska göra leverantörerna bättre.

Visste du att?

84 % av Golvkedjeföretagens inköp görs via våra 28 noggrant utvalda materialleverantörer. För att vara en frivillig kedja är detta ett bra kvitto på på att vi jobbar med rätt leverantörer.

Vi har hög avtalslojalitet i kedjan

84% av Golvkedjeföretagens inköp kommer från våra utvalda avtalsleverantörer. Det är en hög andel, i synnerhet för att vara en frivillig kedja. Eftersom vi valt att inte ha avtal med alla leverantörer kommer avtalslojaliteten aldrig att bli 100%. Det är ett medvetet val.
28 st
materialtillverkare har Golvkedjan avtal och ett nära samarbete med
84 %
av medlemsföretagens alla materialinköp är från våra avtalsleverantörer
3,8 av 5
är snittbetyget som medlemsföretagen har gett sina avtalsleverantörer i den årliga leverantörsbedömningen. En höjning från 3,6 som var snittbetyget år 2022.

Vi kan klimatberäkna projekt

Tack vara våra klimatberäkningar kan varje Golvkedjeföretag också beräkna sin klimatpåverkan för varje enskilt projekt. Den kunskapen ger vi våra kunder innan projektet startar och uppmuntrar till diskussioner kring hur vi gemensamt kan minska golvinstallationens klimatpåverkan.
Image
Golvkedjan klimatberäknar med hjälp av Interface

Golvkedjan har en uppförandekod gentemot sina avtalsleverantörer

Vi har ett mycket nära samarbete med 28 noga utvalda materialleverantörer. Alla har signerat Golvkedjans uppförandekod. Den baseras på FN:s deklarationer om mänskliga rättigheter, FN:s barnkonvention, FN:s deklaration mot korruption, FN:s initiativ Global Compacts 10 principer samt internationella arbetsorganisationen ILOs grundläggande konventioner. Det är vårt sätt att försäkra oss om att de produkter vi installerar är utvecklade och producerade på ett ansvarsfullt sätt.
Image
Golvkedjans uppförandekod gentemot materialleverantörer

Inköpare är leverantörsutvecklare

I Golvkedjan har den inköpsansvarige titeln Leverantörsutvecklare. Vi tycker det säger en del om hur vi ser på inköpsarbetet. Det handlar inte bara om ett traditionellt inköpsarbete, utan också om hur vi utvecklar samarbetet tillsammans. Leverantörsutvecklaren ansvarar för att Golvkedjan har avtal med rätt leverantörer, med villkor som speglar Golvkedjans storlek på marknaden. Det handlar förstås om rätt pris, men också om mycket annat. Golvkedjans Leverantörsutvecklare arbetar nära ett inköpsråd. Inköpsrådets roll är att bistå med lokal kompetens och fungera som bollplank i viktiga frågor. Golvkedjans Leverantörsstrategi fungerar som en grundbult i arbetet och fastslås av styrelsen.
Image
Golvkedjans leverantörsstrategi

Ömsesidig utvärdering

Golvkedjan gör årligen en mycket noggrann leverantörsbedömning där Golvkedjeföretagen utvärderar alla materialleverantörer utifrån kriterier som vi tycker är viktigast i samarbetet. Resultatet används för att hitta möjligheter till förbättringar i samarbetet. Golvkedjan gör även en årlig kundbedömning, där alla materialleverantörer utvärderar varje Golvkedjeföretag utifrån kriterier som leverantörerna tycker är viktigast i samarbetet. Resultatet används för att hitta möjligheter i samarbetet.
Image
Ömsesidig utvärdering Golvkedjan

Vill du veta mer?

Golvkedjans leverantörsutvecklare är Katarina Symes. Katarina har lång erfarenhet av golvbranschen och har jobbat på Golvkedjan sedan 2018. Har du frågor om våra leverantörssamarbeten är det Katarina du ska prata med!

Katarina Symes

Leverantörsutvecklare
Image