Utbildningar

Golvkedjans utbildningar

Golvkedjan genomför ett 50-tal utbildningar varje år och ungefär en tredjedel av alla Golvkedjeföretagens medarbetare deltar årligen på en utbildning som arrangeras av Golvkedjan. Det är en strategisk satsning som vi genomför med egen personal, externa konsulter och med våra materialleverantörer.

Visste du att?

Av våra 2 000 medarbetare i kedjan går minst var tredje en utbildning via Golvkedjan varje år.

Golvkedjans utbildningsansvariga genomförde detta 2023

  • Fem olika montörsutbildningar som stärker ansvarstagandet, förbättrar samarbetet internt, ökar serviceförmågan mot kunder och ökar motivationen. Och mycket mer! Montörsutbildningarna skräddarsys ofta efter de enskilda Golvkedjeföretagens behov.
  • Tre olika arbetsledarutbildningar som stärker arbetsledarens ledarskapsförmåga och ekonomiska kompetens. Golvkedjan har utbildat mer än 200 arbetsledare i bättre ledarskap sedan 2008!
  • Tre olika företagsledarutbildningar som stärker företagsledarens ledarskapsförmåga och ekonomiska kompetens. 
  • Utveckling av Golvkedjeföretagen för att tydliggöra roller, effektivisera ledningsgruppsarbetet och öka motivationen.
  • Personlighetstester. Golvkedjan genomför sk Disc-analyser av ledningsgrupper eller alla medarbetare i företagen. Alltid kombinerat med en workshop där man diskuterade olikheter och konstaterar att olika är bra.

Andra typer av utbildningar

  • Kedjelyftet är Golvkedjans satsning på affärsutveckling. Under en helg samlas Golvkedjeföretagens ledningsgrupper och analyserar sitt företag, sätter mål och väljer fokusområden och gör en handlingsplan som leder mot målet. Tre grundläggande frågor besvaras: Vart står vi? Vart ska vi? Hur kommer vi dit?
  • Golvkedjan utbildar regelbundet företagsledare och arbetsledare i entreprenadjuridik. Antingen centralt på kedjekontoret eller regionalt ute i landet. 
  • Tillsammans med våra materialleverantörer genomför vi många tekniska utbildningar för våra montörer. Utbildningarna sker ofta hos våra leverantörer eller i deras fabriker runt om i Europa. 

Vill du veta mer?

Kia Ekedahl har över 20 års erfarenhet av att leda utbildningar i bland annat personlig utveckling. Hon har utbildat och utvecklat såväl personer som hela ledningsgrupper på Golvkedjeföretagen.

Kia Ekedahl

Utbildningsansvarig
Image
Kia Ekedahl