Värdegrund

Golvkedjans värdegrund

Golvkedjans värdegrund - uttryckt i tre ord - är valda utifrån vad styrelsen och kedjeledningen uppfattar som strategiskt riktigt och långsiktigt hållbart. Det är inte en vision att försöka uppfylla, utan beskriver hur vi redan lever när vi är som bäst. Om vi varje dag lever efter denna värdegrund ökar vi vår konkurrenskraft, säkerställer vår framgång och känner stolthet över vår arbetsplats.

Kompetens

Vi ska vara marknadens mest kompetenta hantverkare. Det innebär de klokaste företagsledarna, de duktigaste arbetsledarna, de yrkesskickligaste montörerna.

Oavsett vilken uppgift eller yrke vi har inom Golvkedjan ska vi vara kompetentare än våra konkurrenter. Och med glädje sträva efter att bli ännu bättre.

Ansvar

Vi ska ta ansvar för de jobb vi utför. Vi ska ta ansvar för hur vi agerar och beter oss. Vi tar därmed fullt ansvar för hur vi uppfattas av våra kunder, leverantörer och omvärld.

Det personliga ansvaret ska både uppmuntras och förväntas av alla medarbetare i Golvkedjan. Och var och en av oss ska känna stolthet över vad vi gör och hur vi gör det.

Engagemang

Starkt engagemang och arbetsglädje är förutsättningar för utveckling, lärande och framgång. Det innebär också att vi visar uppriktigt intresse för våra jobb och vår omvärld.

Golvkedjeföretagen ska vara nära sin marknad. Arbetsledare ska vara nära sina kunder. Chefer ska vara nära sina medarbetare. Kedjekontoret ska vara nära medlemsföretagen och leverantörerna.