Ekonomiskt ansvarstagande

Golvkedjans ekonomiska ansvarstagande

Ekonomiskt ansvarstagande innebär för oss att bedriva verksamheten långsiktigt, uthålligt och lönsamt. Därmed tar vi ekonomiskt ansvar mot ägare, medarbetare, leverantörer och samhälle. Det gör vi genom att samverka i en kedja för att nyttja synergier och skapa stordriftsfördelar för Golvkedjeföretagen. Den samverkan omfattar inköp, ekonomi, utbildning, marknadsföring, försäljning, KMA-arbete och hållbarhetsfrågor. Denna samverkan innebär även effektivitetsvinster, spridande av kunskaper och erfarenheter till Golvkedjeföretagen. Golvkedjan är Sveriges största inköpare av golvmaterial till entreprenader och våra samlade volymer ger oss konkurrenskraftiga priser. Golvkedjeföretagen arbetar i ett gemensamt ledningssystem för att förenkla och effektivisera alla arbetsprocesser. Det innebär kvalitetssäkrade rutiner, bra dokumentation och effektivare produktion.

Visste du att?

Golvkedjan är Sveriges största inköpare av golvmaterial till entreprenader. Dessutom arbetar vi i ett gemensamt ledningssystem för att effektivisera arbetsprocesser.

Det innebär för oss att bedriva verksamheten långsiktigt, uthålligt och lönsamt. Därmed tar vi 
ekonomiskt ansvar mot ägare, medarbetare, leverantörer och samhälle. Det gör vi genom att: 

  • Samverka i en kedja för att nyttja synergier och skapa stordriftsfördelar för Golvkedjeföretagen.
  • Samverkan omfattar inköp, ekonomi, utbildning, marknadsföring, försäljning, KMA-arbete och hållbarhetsfrågor. 
  • Denna samverkan innebär dels effektivitetsvinster, dels spridande av kunskaper och erfarenheter till Golvkedjeföretagen. 
  • Golvkedjan är Sveriges största inköpare av golvmaterial till entreprenader. Våra samlade volymer ger oss konkurrenskraftiga priser. 
  • Golvkedjeföretagen arbetar i ett gemensamt ledningssystem för att förenkla och effektivisera alla arbetsprocesser. Det innebär kvalitetssäkrade rutiner, bra dokumentation och effektivare produktion.

Golvkedjeföretagen är oftast marknadsledande på sina lokala marknader. Vår starka lokala förankring i kombination med vår gemensamma storlek skapar lönsamhet och långsiktighet. Golvkedjan har funnits sedan 1967.

Golvkedjan har mycket nära samarbete med Sveriges 29 bästa materialleverantörer. Vi utvärderar vårt samarbete årligen och ber också leverantörerna utvärdera oss såsom deras kunder. 
Det skapar bättre och lönsammare samverkan för båda parter. 

Vad är ett Kedjelyft?

Kedjelyftet är Golvkedjans satsning på affärsutveckling. Under en helg samlas Golvkedjeföretagens ledningsgrupper och analyserar sitt företag, sätter mål och väljer fokusområden och gör en handlingsplan som leder mot målet. Tre grundläggande frågor besvaras: Vart står vi? Vart ska vi? Hur kommer vi dit?
Image
Vad menar Golvkedjan med ett Kedjelyft