Vi kan klimatberäkna

Inom ramen för avtalssamarbetet hjälper materialtillverkaren Interface Golvkedjan att genomföra klimatberäkningar av samtliga Golvkedjeföretag. Det innebär att Golvkedjeföretagen får detaljerad kunskap om sin klimatpåverkan och därmed förutsättningar att målmedvetet arbeta för att sänka sina CO2-utsläpp. Samarbetet har pågått sedan 2016. 

Samarbetet är ett exempel på hur en leverantör kan ta ansvar inte bara för sin verksamhet och sina produkter, utan också hjälpa sina kunder att minska sin klimatpåverkan. Och eftersom Golvkedjan står för ca 25% av all golvläggning i Sverige, påverkas en stor del av hela branschen positivt. Samarbetet är, såvitt vi vet, helt unikt i Byggbranschen. 

Och Golvkedjan sprider alltså kunskaperna vidare till sina kunder, genom att klimatberäkna projekt och diskutera möjligheter att sänka klimatpåverkan i enskilda projekt! 

Läs mer om Golvkedjans klimatberäkningar här!