Miljömässigt ansvarstagande

Golvkedjans miljömässiga ansvarstagande

Miljömässigt ansvarstagande innebär för oss att driva en verksamhet som minimerar vår miljöpåverkan i största möjliga mån. Det gör vi genom att arbeta i enlighet med ISO 14001 och sträva mot ständiga förbättringar. Årligen beräknar vi CO2-utsläppen för samtliga Golvkedjeföretag, för att förstå vår klimatpåverkan. Vi kan beräkna vår klimatpåverkan i enskilda projekt och kommunicera detta till våra kunder. Vi erbjuder medlemsföretagen möjlighet att klimatkompensera för den klimatpåverkan vi ännu inte kan minska av egen kraft och använder Golvbranschens återvinningssystem för installationsspill.

Visste du att?

Samtliga Golvkedjeföretag är ISO 14001-certifierade. Det är ett krav för att få vara med i Golvkedjan. Det innebär att Golvkedjeföretagen vet vilka deras väsentliga miljöaspekter är, mäter dom årligen och strävar mot ständig förbättring.

Golvkedjans viktigaste miljöaspekter är

  • Förorening av luft orsakad av bränsleanvändning och transporter. 
  • Uppkomst av avfall.
  • Förbrukning av energi.

Dessa miljöaspekter mäts årligen för varje Golvkedjeföretag med krav på ständiga förbättringar.

 

Golvkedjans bidrag till det cirkulära samhället:

Vår branschorganisation Golvbranschen - GBR samlar in cirka 400 ton installationsspill årligen. Av det står Golvkedjeföretagen för en tredjedel. Spillet mals ner och blir till helt nya golv.

En stor majoritet av våra noga utvalda avtalsleverantörer arbetar i enlighet med ISO 14001. Vi uppmuntrar och påverkar de som ännu inte gör det att snarast anamma detta arbetssätt. En ytterligare kvalitetsstämpel är GBR’s nya auktorisation för Golvleverantörer

Golvkedjan har antagit Byggföretagens Färdplan för en klimatneutral, konkurrenskraftig samt lönsam bygg- och anläggningssektor senast 2045. Vårt arbete med miljömässigt ansvarstagande styrs ytterst av en grundläggande policy: Golvkedjans miljöpolicy.

Golvkedjan har signerat Byggföretagens Färdplan

Golvkedjan signerade Bygg- och Anläggningsföretagens Färdplan redan 2018. Färdplanen visar hur vår bransch ska bli klimatneutral senast 2045. Vi hoppas nå målet tidigare än så.
Image
Bygg och anläggningsföretagens färdplan