Här hittar du Sveriges bästa golv- och plattsättningsföretag

Vad är Golvkedjan?

Golvkedjan är en av byggsveriges allra största entreprenadkedjor. Den består av ledande golv- och plattsättningsentreprenörer med verksamheter runt om i hela Sverige. Kedjan är Sveriges i särklass största entreprenadverksamhet inom golv och plattsättning. Golvkedjan kombinerar det lokala företagets entreprenörskraft med de synergier och stordriftsfördelar som en stark kedja skapar.

Visste du att?

Alla medlemsföretag i Golvkedjan är ISO-certifierade och är dessutom auktoriserade golvföretag enligt vår branschorganisation Golvbranschen. Kontakta ditt närmaste Golvkedjeföretag för mer information.

Golvkedjan i siffror

50 st
Tillsammans är vi 50 företag som finns på ett 70-tal platser i Sverige.
2 %
Av alla svenska företag som lägger golv står Golvkedjan för 2 %, alltså en liten del.
26 %
Men av alla golv som läggs, står Golvkedjan för 26 %. Alltså en mycket stor volym totalt sett.

Stort intresse för renovering av halvhårda golv

Just nu pågår en teknisk utbildning med Golvkedjan och Bona - renovering av halvhårda golv. Den här utbildningen, som Bona kallar Bona Resilient Solution, kan verkligen vara en strålande lösning nu när återbruk på plats står högt upp på agendan för många beställare. Vi ställde några frågor till en av deltagarna, Robert Söderkvist från Elit Golv, som var med på utbildningen i region norr som hölls i Sundsvall.
Bona utbildning

Vi har mätt Golvkedjeföretagens utsläpp av CO2

Vi har mätt alla Golvkedjeföretagens utsläpp av CO2 sedan 2016, vilket är unikt i vår bransch. Det har gett oss kunskap om hur stor vår klimatpåverkan är, och framförallt - var den kommer ifrån. Därmed har vi kunnat arbeta med de största och viktigaste utsläppskällorna. Sedan 2016 har vi årligen minskat vår klimatpåverkan beräkna per omsatt krona.

Image
Golvkedjeföretagen klimatberäknar

Fler kvinnor i en manlig bransch

Sedan 2018 bedriver Golvkedjan ett arbete för att få fler kvinnliga medarbetare, och i synnerhet fler kvinnliga montörer. Idag har vi 93 kvinnliga golv- och plattsättare, vilket är en fördubbling sedan arbetet startade. Vårt arbete för en jämställdare golvbransch har uppmärksammats av Byggföretagen och Byggnads 2019 och genom en nominering till Stora Jämställdhetspriset 2021.
Image

Våra materialleverantörer

Vi på Golvkedjan samarbetar med de bästa materialleverantörerna inom alla produktsegment från byggkemi till ytskikt.