Socialt ansvarstagande

Golvkedjans sociala ansvarstagande

Socialt ansvarstagande innebär för oss att driva en verksamhet som bra arbetsgivare och goda samhällsmedborgare. Vi arbetar med hänsyn till välmående och hälsa, för medarbetare, kunder, leverantörer och brukare i den stad eller region vi arbetar i. Det gör vi genom att systematiskt arbeta i enlighet med ISO 45001 och sträva mot ständiga förbättringar. Vi formulerar Golvkedjans Uppförandekod gentemot noga utvalda leverantörer och 84 % av våra inköp styrs till dessa leverantörer. Vi utser Årets Hållbaraste Golvkedjeföretag, för att uppmärksamma och belöna de som arbetat mest ambitiöst med hållbarhetsfrågor. Golvkedjedjeföretagen genomför lokala välgörenhetsprojekt tillsammans med materialleverantörerna där vi bjuder på installation och material för behjärtansvärda ändamål.

Visste du att?

Vi på Golvkedjan årligen utser Årets hållbaraste Golvkedjeföretag tillsammans med materialleverantören Sika där vi premierar det Golvkedjeföretag som arbetet mest ambitiöst med hållbarhetsfrågor.

Det innebär för oss att driva en verksamhet som bra arbetsgivare och goda samhällsmedborgare. 
Vi arbetar med hänsyn till välmående och hälsa, för medarbetare, kunder, leverantörer och brukare 
i den stad eller region vi arbetar i. Det gör vi genom att: 

  • Systematiskt arbeta i enlighet med ISO 45001 och sträva mot ständiga förbättringar
  • Formulera Golvkedjans Uppförandekod gentemot noga utvalda leverantörer. 85 % av våra inköp  styrs till dessa leverantörer. 
  • Verka för större jämlikhet och mångfald i golvbranschen. 
  • Utse ”Årets Hållbaraste Golvkedjeföretag”, för att uppmärksamma och belöna de som arbetat mest ambitiöst med hållbarhetsfrågor. 
  • Genomföra lokala välgörenhetsprojekt där vi bjuder på installation och material för behjärtansvärda ändamål.

Antalet kvinnor som är montörer ökar årligen. Detsamma gäller utrikes födda montörer som berikar våra verksamheter med nya kompetenser, tankar och åsikter.

Golvkedjans Uppförandekod mot utvalda leverantörer bygger på FN’s deklaration om mänskliga rättigheter, ILO’s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, RIO-deklarationen samt FN’s  konvention mot korruption

Golvkedjan står bakom Byggföretagens Uppförandekod och verkar efter dess principer och innebörd.

Golvkedjan står bakom Golvbranschens Riksorganisations Etiska regler och verkar efter dess principer och innebörd

Vårt arbete med socialt ansvarstagande styrs ytterst av fyra grundläggande riktlinjer: Arbetsmiljöpolicyn, Jämställdhetspolicy, Policyn mot kränkande särbehandling och trakasserier samt Anti-korruptionspolicyn. 

Vi utbildar Golvkedjeföretagens företagsledare i Hållbart företagande

I samarbete med Örebro Universitet, Sustainability Center, utbildar vi Golvkedjans företagsledare i Hållbart Företagande. Utbildningen är en diplomutbildning och genomförs i samverkan med ledande materialtillverkare och professorer från universitetets hållbarhetsprogram.
Image
Hållbart företagande i Grythyttan

Golvkedjan anordnar lokala hållbarhetsdagar

För att informera och involvera våra kunder i vårt hållbarhetsarbete genomförs årligen flera lokala hållbarhetsdagar. Externa talare från t ex Byggföretagen och kommunen/regionen deltar.
Image
Hållbarhetsdag Golv & Tak