Varför tar Golvkedjan fram alla dessa färdplaner med olika materialtillverkare?

09 februari 2024
Lars-Åke och Lisa
Fr vänster: Lars-Åke Lidén, VD Golvkedjan, Lisa Jackson Golvkedjans hållbarhetsansvarig
Vi bad Lisa Jackson och Lars-Åke Lidén berätta om detta.

Lars-Åke:

- Sedan 2016 har vi mätt Golvkedjeföretagens koldioxidutsläpp. Det vi mätt är sådant som vi själva kan påverka, som elförbrukning, våra transporter och vårt avfall. Alltså det som kallas Scope 1 och Scope 2.

Lisa:

-  Under 2023 gjorde vi tillsammans med ett Golvkedjeföretag en rejäl satsning för att även mäta det som kallas Scope 3. Där ingår framförallt det material vi köper och installerar samt alla transporter från leverantörerna till oss. Det var en stor räkneövning men det var det värt. Det gav oss massor av kunskap! Vi såg att olika golvmaterial släpper ut olika mycket. Det kan vara stor skillnad! Den kunskapen använder vi nu för att hjälpa våra kunder att göra bättre materialval ur ett klimathänseende.  

Lars-Åke:

-  En golventreprenörs största utsläppskälla kommer från materialen vi installerar. När vi insåg det bestämde vi oss för att göra skarpa, konkreta handlingsplaner med varje leverantör, en så kallad Färdplan. Där bestämmer vi vad var och en ska göra, och vad vi ska göra tillsammans, för att nå klimatneutralitet. Det är ett stort jobb och vi gör det tillsammans med våra viktiga leverantörer.  

Lisa:

-  Målet är att hela Golvkedjan ska vara klimatneutrala år 2045. Men vi behöver minska utsläppen från vårt Scope 3 redan nu. Arbetet med färdplanerna kommer att generera många nya innovationer, lärdomar och insikter, och det är en resa som vi ser fram emot att göra.