Varför klimatberäknar Golvkedjan?

Vi frågade Lisa Jackson, Hållbarhetsansvarig på Golvkedjan, om varför Golvkedjan klimatberäknar sina utsläpp. 

-Om man beräknar sina utsläpp av växthusgaser så vet man hur man ska prioritera sitt klimatarbete. Det blir då väldigt tydligt vad vi kan göra i det korta perspektivet och i det långa. 

Som exempel berättar Lisa att med ett knapptryck kan du välja förnybar el och därmed minska utsläppen från din elförbrukning drastiskt. Och i det långa perspektivet? 

-Det kan handla om långsiktiga samarbeten med materialleverantörer eller inköp av fordon som drivs av fossilfria alternativ.