Tillsammans mot klimatneutralitet med Svenska Kakel!

04 mars 2024
Golvkedjan och Svenska Kakel AB har signerat en gemensam färdplan mot klimatneutralitet 2045. På bilden firar Lars-Åke och Niklas Nilsson, VD på Svenska Kakel, starten av ett långsiktigt samarbete.

-Klimatpåverkan från Golvkedjans inköp, alltså från materialen vi köper och installerar, är stor. I nära samverkan med Svenska Kakel har vi nu tagit fram en färdplan som konkretiserar arbetet för hur våra inköp ska bli klimatneutrala senast 2045, säger Lars-Åke Lidén, VD för Golvkedjan.